نوشتن لایحه برای صورتمجلس تفکیکی چگونه است؟

421 نمایشصورتمجلس تفکیکی

با سلام من بر علیه فروشنده ملکم دادخواستی مبنی بر تنظیم صورتمجلس تفکیکی و اخذ پایان کار تهیه کرده و به دادگاه داده ام. حال دادگاه از من لایحه میخواهد. لطفا راهنمایی کنید آنرا چطور بنویسم. با تشکر

0

لایحه در این قسمت نوشته نخواهد شد به دلیل اینکه نوشتن لایحه کاری تخصصی است و باید با وکیل مشورت کنید.

دکمه بازگشت به بالا