آیا زن بعداز طلاق ازهمسر اولش ودریافت مهریه به صورت اقساط میتواند ازدواج مجددکند؟

103 نمایشازدواج مجدد

با سلام چنانچه زوج تقاضای طلاق کند و و زوجه مهریه را به اجرا گذارد و پس از تقاضای اعسار زوج و تقسیط مهریه پس از طلاق و باتوجه به اینکه تا مدت زیادی دریافت مهریه توسط زوجه طول بکشد چنانچه زوجه در حین دریافت مهریه خود و پس از طلاق بخواهد ازدواج کند،آیا همچنان تا پایان دریافت کل مهریه خود میتواند ازدواج کند و همزمان مهریه شوهر قبلی را هم دریافت نماید؟

بله زوجه میتواند مجدد ازدواج کند و مهریه را هم به صورت اقساط ار همسرسابق خود دریافت کند.

دکمه بازگشت به بالا