توانایی مالی دارم، برای ازدواج دائم دوم چگونه زنم را راضی کنم؟

110 نمایشازدواج مجدد

سلام

من توانای مالی خوبی دارم میخوام زن دوم بگیرم ولی زن اولم راضی نیست. البته ازدواج دائم می خوام انجام بدهم لطفا راهنمایی کنید

برای ازدواج دوم و مجدد یا باید اجازه همسر شما باشد و یا اجازه دادگاه.

دکمه بازگشت به بالا