به بانک نامه کسر از حقوق جعلی ارسال کردیم بانک متوجه شده و اقدام کرده می خواستم بدونم الان باید چیکار کنم؟

95 نمایشجعل
0 دیدگاه

سلام به بانک نامه کسر از حقوق جعلی ارسال کردیم بانک متوجه شده و اقدام کرده می خواستم بدونم الان باید چیکار کنم؟

در صورتیکه نامه کسر از حقوق را جعل کرده باشید میتوانند علیه شما به جرم جعل شکایت کنند و ضمانت شما نیز مورد قبول واقع نخواهد شد.