در صورت استفاده زوجه از حق حبس زوج میتواند حکم ازدواج مجدد بگیرد؟

103 نمایشازدواج مجدد

حدود دوسال هستش که عقد کردم و زنم راضی نشد مراسم عروسی بگیریم باکره هستش و از حق حبسش استفاده کرده آیا من میتونم مجوز ازدواج مجوز بگیرم؟

در صورتیکه دعوای تمکین به خاطر استفاده ایشان از حق حبس رد شود میتوانید برای گرفتن حکم ازدواج مجدد اقدام کنید. 

دکمه بازگشت به بالا