در صورتیکه کاپوت خودرو تعویض شده باشد میتوان قرارداد را فسخ کرد؟

93 نمایشقرارداد فروش
0 دیدگاه

با سلام من خودروی 206 خود رو به اقایی بدون عقد قرار داد فروختم سند و تعویض پلاک هم انجام شده حالا که یک هفته گذشته ایشان می گوید که کاپوت ماشین تعویض است من هم ازکسی 6 ماه پیش خریدم او به من گفت که کاپوت ماشین رنگ است من هم به ایشان گفتم که کاپوت رنگ است ایا ایشان می تواند سند خودرو را فسخ کند و خودرو را برگرداند؟

در صورتیکه بتوان اثبات کرد که کاپوت خودرو رنگ شدگی دارد خریدار از زمانیکه مطلع شده است مطابق خیار عیب میتواند برای فسخ قرارداد اقدام و ثمن معامله را مسترد و یا مابه التفاوت قیمت خودروی سالم و معیوب را مطالبه کند.