در صورت انتشار عکس و فیلم در فضای مجازی از چه طریق می توان شکایت کرد؟

107 نمایشهتک حرمت
0 دیدگاه

با سلام  دختری هستم که عکسم به دست فردی افتاده و من را تهدید به انتشار عکس کرد و از من خواست تا برای خذف عکس نزد او بروم ولی متاسفانه من را اغفال و به زور من را مجبور کرد تا با اوفیلم بگیرم بعد عکس و فیلم را پاک کند و که بعد از این عمل زشت پش از مدتی دوباره تقاضای ارتباط داشت که من رد کردم و فیلم من در فضای مجازی پخش شده و با توجه به اینکه من 12 سال دارم و خانواده ابروداری دارم و با ابروی خانوادگی من بازی کرده چند بار قصد خود کشی داشتم ولی منصرف شدم . خواهشمند است بگویید من چکار باید بکنم.

سلام در صورتی که فیلم و عکسی  بدون رضایت شما در فضای مجازی منتشر شده باشد می توانید به جرم جرایم رایانه ای از این فرد شکایت کنید ضمانت اجرایی که قانون در نظر گر فته برای این جرم: 91 روز تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی می باشد. ولی به دلیل اینکه شما با ایشان رابطه نامشروع داشتید  و اثبات این امربرای هر دو مجازاتی دارد.مگر بتوانید اثبات کنید که شما را مجبور و اغفال کرده است.