اگر یک نفر از یه شخصی عکس شخصی داشته باشه و به وسیله اون از طرف باج میخواد شخصچطور میتونه شکایت کنه؟

784 نمایشتهدید اخاذی

اگر یک نفر از یه شخصی عکس شخصی داشته باشه و به وسیله اون از طرف باج میخواد شخص بخواد شکایت کنه ولی هیچ مدرکی نداره که به اون عکس داده باید چیکار کنه

0

اگر از این طریق از شما اخاذی میکند میتوانید شکایت تحت عنوان تهدید و . … مطرح کنید ونیاز به اثبات اینکه عکس به او داده اید برای طرح شکایتتان نیست.

دکمه بازگشت به بالا