با توجه به اینکه خریدار به محض امضا قرارداد ابراز پشیمانی کرده و پولی هم رد و بدل نشده آیا می تواند ادعایی در خصوص قولنامه اقدام کند؟

233 نمایشقرارداد فروش
0 دیدگاه

با سلام‌ بنده جهت فروش ماشین خود به نمایشگاه اتومبیل رفتم و پس از توافق قولنامه ای نوشتیم‌پس از امضا خریدار زد زیر قیمت و بنده بدون اینکه هیچ وجهی دریافت کنم ماشینم را برداشتم و آمدم اکنون ایشان ادعا میکند من از شما قولنامه دارم میتونم ماشین شما را توقیف کنم آیا میتواند همچین کاری بکند یا قولنامه باطل است ؟

با توجه به اینکه قرارداد امضا شده و  فسخ قرارداد را به صورت مکتوب ثبت نکرده اید خریدار می تواند نسبت به قولنامه تنظیم شده اقدام نماید و شما نیز می توانید مبلغ معامله را دریافت نمایید.