قیمت ملک سرقفلی چگونه مشخص میشود؟

297 نمایشحق سرقفلی

از کجا و از چه منبع قانونی میتونم قیمت ملک سرقفلی رو جویا بشم ؟

0

قیمت سرقفلی با توجه به قیمت عرف منطقه مشخص خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا