آیا تعطیلی ها جزء مرخصی کارمند محسوب میشود؟

529 نمایشروابط کارگر و کارفرما

سلام ، به طور مثال یکشنبه ای تعطیل رسمی بوده و کارگر شنبه رو مرخصی گرفته ، پنجشنبه جمعه هم تعطیلی های شرکته ،در کل طبق قانون کار برای کارگر یک روز مرخصی رد میشه یا 2 روز؟؟؟

0

همان روزی که مرخصی گرفته است یعنی شنبه جزء مرخصی ایشان محسوب خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا