آیا زوج بدون اجازه زوجه ولی اجازه دادگاه می توانددادخواست ازدواج مجدد بدهد؟

100 نمایشازدواج مجدد

آیا اگر زن بعد از 10سال بچه دار نشود و از نظر پزشکی هم ناباروری ایشان تایید شده باشد مرد میتواند بدون رضایت زن از دادگاه اجازه ازدواج بگیرد؟

سلام با اثبات ناباروری زوجه ، زوج با اجازه دادگاه حتی مخالفت زوجه می تواند برای ازدواج مجدد اقدام نماید.

دکمه بازگشت به بالا