مجازات حمل 10 کیلو حشیش چیست؟

1.27K نمایشقاچاق و مواد مخدر

حمل 10 کیلوگرم حشیش مجازاتش چی هست ؟

0

طبق ماده 8  قانون مبارزه با مواد مخدر :  هر کس هروئین ، مرفین ، کوکائین ،متادون و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین و نیز عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند یا تولید یا توزیع یا صادر کند یا خرید و یا فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری ، مخفی و یا حمل کند با توجه به میزان مواد مجازات خواهد شد.باتوجه به بند 6 ماده بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم .تبصره 1 ـ هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ( 6 ) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده است ، دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده اش محکوم می نماید.

دکمه بازگشت به بالا