آیا والدین می توانند در زمان حیاتشان اموالشان را به دیگر فرزندان ببخشند؟

207 نمایشقرارداد هبه

با سلام خسته نباشید
پدرم در زمان حیات با اینکه در صحت و سلامت کامل اما اموالش را به دیگر فرزندان خود میبخشد آیا حق اعتراض داریم؟

0

سلام هر کسی در زمان زنده بودن خود اختیار تمام اموال خود را دارد می تواند به هر کسی انتقال دهد.اگر انتقال به صورت رسمی انتقال یافته باشد غیر قابل رجوع است و قابل اعتراض توسط وراث دیگر نمی باشد. 

دکمه بازگشت به بالا