مجازات تهمت زنا چیست ؟

379 نمایشزنا

سلام
خانمی در جلسه ی دادگاه حضانت فرزندان ،برای سلب حضانت از شوهرش ،در محضر دادگاه به او نسبت زنا داده و این افترا صورتجلسه شده و به امضای طرفین نیز رسیده است.
آیا شوهر میتواند به استناد همین صورتجلسه که در پرونده موجود است از زن خود به جرم تهمت زنا و اعاده حیثیت، شکایت کند؟در صورت مثبت بودن پاسخ،چه مجازاتی برای زن در نظر گرفته میشود؟

0

اگر کسی زنا یا لواط را به کسی نسبت دهد و نتواند آنرا اثبات کند، به80 ضربه شلاق محکوم می شود که از حدود شرعی محسوب می گردد

دکمه بازگشت به بالا
رزرو مشاوره با وکیل ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱