ملکی که یک ماه قبل از به اجرا گذاشتن مهریه انتقال داده شده است آیا فرار ازدین زوج را اثبات میکند؟

1.21K نمایشمعامله به قصد فرار از دین

زن و مردی که در دوران نامزدی (5ماه قبل از عقد) به صورت مشترک ملکی خریده اند با سهم هر کدام سه دانگ و حالا بعد از گذشت 5 سال از زندگی مشترک زن مهریه خود را طلب نموده است و تقاضای توقیف اموال داده است در حالی که مرد تقریباً یک ماه قبل از اجرائیه مهریه سه دانگ ملک فوق را به نام خواهر خود نموده است.
مرد در دادگاه تقاضای اعسار داده و عنوان نموده ملک فوق الذکر ” ارثیه پدری خواهرش بوده است و پدرش در وصیت نامه رسمی پول آن ملک را به ایشان امانت داده است و حالا به خواهرش به صورت ملک پس داده است.(پدر در قید حیات است)
آیا ادعای این مرد برای فرار از مهریه در دادگاه قابل قبول است؟
آیا زن می تواند بعنوان فرار از دین این سه دانگ را بگیرد؟

0

بستگی به نظر قاضی برونده دارد اصولا اگرنقل و انتقال اموال زوجه نزدیکه به اجرا گذاشتن مهریه یا دربروسه انجام مهریه باشد فرارازدین محسوب میشود 

دکمه بازگشت به بالا