همسرم فوت شده است آیا میتوانم ارثش را از خانواده اش بگیرم ؟

83 نمایشمالیات بر ارث
0 دیدگاه

همسرم فوت شده ایا ارثش میتوانم از خانوادش دریافت کنم؟

بعداز فوت همسرتون میتونید سهم الارثتون رو به اضافه مهریتون از اموال متوفی ( همسرتون ) مطالبه کنید