همسرم فوت شده است آیا میتوانم ارثش را از خانواده اش بگیرم ؟

264 نمایشمالیات بر ارث

همسرم فوت شده ایا ارثش میتوانم از خانوادش دریافت کنم؟

0

بعداز فوت همسرتون میتونید سهم الارثتون رو به اضافه مهریتون از اموال متوفی ( همسرتون ) مطالبه کنید 

دکمه بازگشت به بالا