آیا من و مادرم می توانیم وکالتی که بابت فروش سهم الارث به برادرم داده ایم را فسخ کنیم؟

249 نمایشوکالتنامه فروش

برادرم در سال 71من و مادرم را برای دریافت وکالتنامه محضری برای دریافت باقیمانده حقوق پدرم ار محل کارش پس از فوت پدرم به دفترخانه اسناد رسمی برد و درآنجا این وکالتنامه را گرفت و یک وکالتنامه دیگر هم گرفت در آنجا به من و مادرم گفتند که نگاه نکنید فقط امضاء کنیدبعدها فهمیدیم که چه به سرمان آمده است الان که 26 سال می گذرد هنوز خانه مان فروش نرفته است الان می توان آن وکالتنامه فروش سهم الارث را باطل کرد

0

در صورتی که وکالت تنظیمی بلاعزل باشد حق عزل وکیل و یا فسخ وکالتنامه را ندارید و با توجه به اینکه وکالتنامه محضری بوده و شما و مادرتان در کمال صحت و سلامت عقل آن را امضاء کرده اید نمی توانید نسبت به فسخ آن اقدام نمایید ولکین شما و مادرتان می توانید تا قبل از اینکه برادرتان با وکالتنامه سهم الارث شما را به خود یا دیگری انتقال دهد سهمتان را انتقال دهید و یا در صورت انتقال توسط برادرتان وجه آن را از ایشان دریافت نمایید.

دکمه بازگشت به بالا