ماشینی را خریداری کردم ولی همه مدارک و خود ماشین دست فروشنده است آیا با قولنامه می توام کاری انجام دهم؟

102 نمایشقرارداد فروش
0 دیدگاه

سلام من یک ماشین را معامله کردم و نصف پول را دادم و مدارک و ماشین دست فروشنده است و فقط یه قلنامه دستی نوشتم ایا اگر فروشنده زیره همه چیز بزند من میتونم کتری کنم

بله می توانید با قولنامه فوق الزام فروشنده را به تحویل و تنظیم سند رسمی درخواست نمایید.