چطور می توانم 4 دانگ از زمینم را که با وکالت بلاعزل به همسرم انتقال داده ام را پس بگیرم؟

418 نمایشوکالتنامه فروش

من 4 دانگ از شش دانگ زمین خالی خودرا با تهدید و کتک کاری از طرف همسرم به اسم ایشان وکالت بلاعزل دادم تا 70 سال حال ایشان میگویند یا 2 دانگ باقی را هم بده یا طلاق بگیر حال سوال این است چون بجز این زمین خالی مسکن دیگری ندارم و همسرم از خونه اخراج کرده و در آوارگی مطلق بسر میبرم چگونه میتوانم این 4 دانگ را از همسرم پس بگیرم؟ متشکر از راهنماییتان

0

ابتدا باید عرض شود وکالت به معنی انتقال ملک نبوده و صرفا به وکیل (همسرتان) این اختیار داده می شود که نسبت به 4 دانگ از ملک حق فروش به خود یا دیگری را داشته باشد (بسته به موضوع وکالتنامه) بنابراین در صورتی که صرفا با وکالتنامه ملک را اننقال داده باشید به عبارتی مبایعه نامه ای وجود نداشته باشد و چنانچه اطمینان دارید که همسرتان ملک را به دیگری یا به خودش انتقال نداده است می توانید موضوع وکالت را خودتان قبل از ایشان انجام دهید و ملک را به شخص دیگری انتقال دهید.

دکمه بازگشت به بالا