ایا امکان این هست که وکیلی بدون دریافت وجه اولیه شروع بکار کند وحق خود را از ‌دریافتی بردارد؟

266 نمایشوکالتنامه وکلا - حق الوکاله

سلام
ایا امکان این هست که وکیلی بدون دریافت وجه اولیه شروع بکار کند وحق خود را از ‌دریافتی بردارد؟

0

این بستگی به توافق طرفین دارد. در هرحال منع قانونی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا