بخشش زیورالات توسط مادرم ممکن است؟

213 نمایشقرارداد هبه

با سلام
در یک جمع حدودا ۱۵ تا بیست نفره
بحثی صورت گرفت که مادر من تایید کرد کل طلا و زیورالات به من برسد،و بنده هم گفتم چون جمع زیاد هست آن را ثبت کنیم که بعدا مشکلی پیش نیاید.
متن را یک مدیر سابق مدرسه (یعنی در کل ادم با سواد) و از اقوام نزدیک و مورد اعتماد در همانجا نوشت و بنده در حضور جمع بلند خواندم و اعضای کل خانواده در جمع بودند و شاهد بودند.
مادرم و یک برادرم و سه شاهد امضا کردند.
ولی خواهر و برادرهای دیگرم امضا نکردند و جلوی اسمشان خالی ماند ولی در چمع حاظر بوده و شاهد امضا بودند و به نحو غیر مستقیمی راضی نیستند.به توجه به اینکع مادرم در قید حیات هست آیا نیاز به امضای بقیه خانواده هست؟ نیاز به اثر انگشت هست؟

متن هم اینگونه بود که فلانی فرزند فلان همسر فلان تمام زیورالات طلامات و مهریه ام را به فرزندم فلانی با عقل و رضایت و هیچگونه ادعایی ندارم و هیچکس حق و حقوقی ندارد.
در صورت امکان سوال عمومی نشود یا قسمتی از آن پاک شود با تشکر از سایت خوبتون

0

چون مادر اینها رو به شما هبه کرده است و شاهد هم دارید هبه بعد فوت   قابلیت رجوع ندارد. و متعلق به شماست.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا