آیا شخصی که یکبار از بنده شکایت کرد و رای به نفع من صادر شده است می تواند مجدد بابت همان موضوع از بنده شکایت کند؟

574 نمایشمزاحمت تلفنی

ببخشید یه نفر از بنده با موضوع مزاحمت تلفنی شاکی شده و پرونده به نفع بنده بسته شده ولی باز دوباره از یک شهره دیگه با همین موضوع شاکی شده.بنده چطور میتونم جلوی این شکایت و بگیرم؟ایا چاره ای هس.ممنون میشم راهنماییم کنید

0

در صورتی که دفعه قبلی قرار منع تعقیب صادر شده باشد شخص فوق تنها در صورتی می تواند مجدد علیه شما بابت همان موضوع طرح شکایت نماید که صدور قرار منع تعقیب به دلیل عدم کقایت دلیل صادر شده باشد در غیراینصورت اعتبار امر مختومه داشته و قابل شکایت مجدد نیست و شما میتوانید رای یا قرار صادره قبلی را به شعبه رسیدگی کننده ارائه نمایید.

دکمه بازگشت به بالا