آیا می توانم از مدیر عامل شرکت به دلیل جعل امضاء بنده در ذیل صورتجلسه شرکت شکایت کنم؟

251 نمایشجعل
0 دیدگاه

با سلام. شرکتی که سابق بر این، در اون عضویت داشتم، صورتجلسه ای تنظیم کرده و اسم و امضای من رو هم به عنوان شرکت کننده در اون جلسه، ذیل صورتجلسه به ثبت رسوندن. در حقیقت امضای من رو جعل کردند. صورتجلسه، یه سری تعهدات خارج از عرف برای من ایجاد میکنه. در تلگرام، پیام هایی بین من و مدیرعامل شرکت رد و بدل شده که ثابت میکنه من از اینطور جلسه ای خبر نداشتم و اصولا در شهرنبودم. میخواستم ببینم اولا میتونم در رابطه با جعل امضا شکایت کنم؟ و دوم اینکه ایامیتونم در دادگاه به اسکرین شات از پیام های تلگرام، استناد کنم؟

بله می توانید بابت جعل امضاء طرح شکایت کنید تا کارشناسی انجام شود در خصوص اسکرین شات پیام ها نیز باید عرض شود که متن پیام ها دلیلی محکمه پسندی محسوب نمی شود ولیکن ممکن است به علم قاضی کمک کند.