دو سابقه محکومیت به مواد مخدر دارم و 7 سال ازش میگذره آیا سوء سابقه میشود؟

374 نمایشمواد مخدر

سلام میخواستم بدونم دو سابقه مواد دارم از اتمام محکومیتم تقریبا ٧ سال میگذرد آیا برای سو پیشینه میتوانم اقدام کنم یا این که سابقه دار محسوب میشوم با تشکر

0

از اداره سجل کیفری باید بیگیری کنید 

 

1.    
محکومیت به حد

2.    محکومیت به قطع
یا نقص عضو

3.    
محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم
عمومی

4.    
محکومیت به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال و بالاتر (اصلاحی
سال
۱۳۸۲)

5.    
سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیش تر به علت جرم های عمدی
با هر میزان مجازات
 // برای این موارد سوء بیشینه ئتعیین میشود 

    و پس از انقضای
مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می شود

   1-محکومان به قطع
عضو در جرایم مشمول حد
۵ سال پس از اجرای حکم.

2.     محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد
یک سال پس از اجرای حکم

3.     محکومان به حبس تعزیری بیش از ۳ سال، دو سال پس از اجرای حکم.

 

دکمه بازگشت به بالا