تخریب خودرو را میتونم ثابت کنم ؟

497 نمایشتخریب اموال

با سلام شوهر خواهرم خودرو مرا تخریب کرده با چاقو شاهد ایشان را دیده و در بازبرسی ایشان مجرمیت صادر گردیده ایشان وکیل گرفته سوالم این است من که شاکی هستم چیکار کنم

0

باید منتظر جلسه دادگاه باشید و پرونده را پیگیری کنید بعد از صدور قرار مجرمیت پرونده به دادگاه کیفری استان فرستاده میشود.

دکمه بازگشت به بالا