چطور می توان جعل امضاء را ثابت کرد؟

69 نمایشجعل
0 دیدگاه

باسلام خستع نباشید خواهر بنده شوهر و فرزندش درتصادف فوت کردن ودیه براشون بریدن اما شوهرش چک زیاد داشت و بدهکارا چکو گذاشتن رو پرونده اما پشت چک اک امضای خواهرمو جعل کردن وامروز دادگا حکم جلب بخاطر شکایت بدهکارا گذاشتن چجور میشه جعل امضارا ثابت کرد ومگه میتونه دادگا حکم جلب بخاطر بدهیا شوهرش برازن صادر کنه

برای تشخیص و اثبات جعل باید از طریق دادگاه درخواست کارشناسی کنید و حکم جلبی که برای خواهر شما صادر شده است بابت امضاء ایشان به عنوان ضامن بوده است.