بعد از درخواست طلاق چقدر زمان میبرد تا حکم استرداد جهیزیه صادر شود؟

309 نمایشاسترداد جهیزیه

مراحل درخواست استرداد جهیزیه از طرف زن را بفرمایید؟ بعد از درخواست طلاق چقدر زمان میبرد تا حکم استرداد جهیزیه صادر شود؟

0

دادخواست استرداد جهیزیه ربطی به طلاق ندارد .استرداد جهیزیه از طریقشورای حل اختلاف حدودا 40 تا 50 روز زمان خواهد برد تا رسیدگی و حکم صادر شود.باز زمان قابل پیش بینی قطعی نیست.

دکمه بازگشت به بالا