آیا می توان برای ازدواج موقت شرط عدم تعلق سهم الارث و حضانت برای فرزند احتمالی حاصل از صیغه را تعیین کرد؟

296 نمایشازدواج موقت

با سلام ؛ آیا می توان برای ازدواج موقت شرط عدم تعلق سهم الارث و حضانت برای فرزند احتمالی حاصل از صیغه را تعیین کرد؟

0

خیر امکان اینکه فرزند را از ارث محروم کنید وجود ندارد در خصوص حضانت فرزند نیز باید عرض شود تا زمانی که فرزند به دنیا نیامده است حقی برای والدین در این خصوص به وجود نیامده که بتوانند حصانت را به دیگری واگذار کنند.

دکمه بازگشت به بالا