جهیزیه مرد بعد از طلاق به زن تعلق میگیرد؟

333 نمایشجهیزیه

آیا جهیزیه ای که مرد قبل از عروسی و در هنگام عقد خریده است . در هنگام طلاق به زن تعلق میگیرد؟

0

اگر فاکتور جهیزیه بنام مرد باشه و زوج خریداری کرده متعلق به آقا است .

دکمه بازگشت به بالا