دوسال عقدیم همسرم حاضربه عروسی نیست و نفقه درخواست کرده است چکاری میتوانم انجام دهم ؟

417 نمایشتعیین نفقه

سلام.دو سال از عقد من و همسرم میگذره، از آن مدت تا به حال ایشان به بهانه های مختلف حاضر به عروسی و شروع زندگی نشد حال اظهارنامه ی نفقه پر کرده، که هنوز به دست من نرسیده. چه باید بکنم؟

0

اززمانیکه صیغه عقد جاری میسود مرد موظف هست نفقه زن را برداخت کند

دکمه بازگشت به بالا
رزرو مشاوره با وکیل ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱