همسرم من را به دلیل مطالبه مهریه از منزل بیرون کرده است و جهیزیه من را به جایی دیگر انتقال داده است چه طور می توانم برای گرفتن جهیزیه ام اقدام کنم؟

269 نمایشاسترداد جهیزیه

سلام من مهریه اجرار گذاشتم شوهرم من از منزل بیرون کرده
الان شوهرم جهیزیه به مکان دیگری منتقل کرده است که ادرس از انجا من ندارم و جهیزیه برنمی گرداند
من از کل جهیزیه فاکتور دارم ولی از شوهرم بابت جهزیه امضا ندارم ایا می توانم باشکایت جهیزیه برگردانم
دراخر چگونه می توانم جهیزیه باز پس بگیرم

0

سلام در ابتدا برای دادگاه باید ثابت شود که بردن جهیزیه شما توسط همسرتان انجام شده است ( دلایل اثبات مثل شهود) شما دادخواست ترک انفاق مطرح کنید ایشان حق بیرون کردن شما از منزل ندارد و باید نفقه شما را پرداخت کند. ( مگر اینکه به حکم دادگاه ناشزه باشید ) اگر اثبات شد که بردن وسایل توسط وی صورت گرفته است طبق فاکتوری که دارید می توانید مطالبه کنید. 

دکمه بازگشت به بالا