در صورت ازدواج دوباره، با حکم ازدواج مجدد دادگاه ، همسرم چه اقدام قانونی میتواند علیه من انجام دهد؟

114 نمایشازدواج مجدد
0 دیدگاه

عرض سلام
مدتی ۱۴ ماه است که همسرم از من تمکین نمیکند و در دادگاه خانواده به عدم تمکین از شوهر محکوم شده است. اما با وجود اینکه هیچ یک از ما تقاضای طلاق نکرده‌ایم، همسرم مهریه‌اش را به اجرا گذاشته است و بصورت تقسیطی پرداخت میکنم. دادگاه رای ازدواج مجدد را برایم صادر کرده است.
در صورت ازدواج دوباره، همسرم چه اقدام قانونیی میتواند علیه من انجام دهد؟

اگر با صدور حکم ازدواج مجدد از طرف دادگاه ازدواج کنید اقدام قانونی علیه شما نمیتواند انجام دهد.