اگر طلاق توافقی توسط وکیل انجام شود چه قدر زمان می برد؟

306 نمایشطلاق توافقی

با توجه با اخر سال از زمان درخواست مهریه چقدر زمان میخواد تا طرف احضار بشه ؟
واین کار شما بخواین انجام بدین چند روزه میتوانید طرف احضار به دادگاه کنید ؟۹۷/۱۲/۱۹

0

زمان پروسه قضایی قابل تعیین نیست که تارذیخ دقیق ابلاغات چند روز بعد از ثبت دادخواست است بالاخص الان قبل از پایان سال است و پیش بینی دقیقی نمیتوان انجام داد. 

دکمه بازگشت به بالا