آیا شرط تنصیف دارای در مورد زن هم قابل اجرا است؟

81 نمایشازدواج مجدد
0 دیدگاه

سلام ،زنی که قبلا از دواج کرده ویک بچه داردبرای بار دوم میخواهد با کس دیگری ازدواج کند ‌و زن دارای اموال زیادی است و حق طلاق دارد بعد از طلاق اموالش با شوهرش نصف میشودیعنی شوهر از اموالش ارث میبرد

سلام خیر شرط تنصیف دارایی مربوط به زمانی است که طلاق از سوی زوج صورت گیرد.بعد از طلاق کلا رابطه زوجیت از بین می رود و هیچ یک ازهمسران از یکدیگر ارث نمی برند.