از مستاجری که دایم ایجاد مزاحمت می کند چه طور می توانم شکایت کنم؟

684 نمایشدعاوی موجر و مستاجر

مستاجر بنده به گفته خودشان یک زن تنها هستند از روز اول شروع به تماس گرفتن و ایجاد مزاحمت به بهانه های واهی همچون وجود سوسک در فاضلاب خانه کرده اند و در ضمن تماس توهین نبز میکنند امروز هم به منزل مادر بنده مراجعه کرده و شروع به سر صدا و بی آبرویی کرده اند .ایشان به هیچ صراطی مستقیم نیستند. حدودا 7 ماه از قرار داد باقی مانده لطفا راهنمایی بفرمایید چه باید بکنم

0

سلام در صورتی که  ایجاد مزاحمت می کند ( تلفنی و یا حضوری) از وی می توانید به جرم مزاحمت شکایت کنید.

دکمه بازگشت به بالا