تا چه مدت زمانی می توان از شکایت صرف نظر کرد ؟

376 نمایشجرایم و مجازاتها

فردی در 1397/12/02 شکایت مطرح نموده و ادله تامین کرده مانند گواهی پزشک قانونی و ادعا دارد در تاریخ 1397/12/24 آن را پس گرفته اما ابلاغیه در تاریخ 1398/01/25 تنظیم و به ادرس طرف مقابل رفته . ایا ممکن است به علت تعطیلات این امر به تاخیر افتاده و اعمال نشده یا شاکی دروغ می گوید که شکایت را پس گرفته؟

دکمه بازگشت به بالا