آیا در زمان پرداخت اقساط مهریه می توانم ازدواج مجدد نمایم ؟

84 نمایشازدواج مجدد
0 دیدگاه

سلام، از همسرم جدا شدم حکم طلاق صادر شده ولی هنوز در مرحله تقسیط مهریه است می تونم با دختری که محرم شدیم توسط درخواست ثبت نکاح از دادگاه ازدواجمون رو ثبت کنیم؟

سلام برای مرد منعی وجود ندارد و بعد از اجرای صیغه طلاق می تواند ازدواج مجدد کند.