آیا توافقات قبل از طلاق باید ثبت شود ؟

248 نمایشطلاق توافقی

اگر زن و شوهر قبل از طلاق در مورد نحوه پرداخت مهریه و سایر حقوق مادی به توافق برسند آیا لازم است این توافق ثبت محضری شود و اگر ثبت شد آیا هر کدام از طرفین بعد از ثبت می تواند منکر آن شود یا خیر؟

دکمه بازگشت به بالا