آیا می توانم اعاده حیثیت نمایم ؟

94 نمایشاعاده اعتبار
0 دیدگاه

رای دادگاه برای من منع تعقیب بوده که دوباره اعتراض زدن تو اعتراض هم دادگاه کیفری همان رای قبلی منع تعقیب و صادر کرده این رای تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ صادر شده از طرق سامانه برای من ابلاغ نشد تا اینکه تازه دو سه روز پیش رفتم حکم را از دادگاه کیفری کرج شخصا گرفتم
میخوام بدونم تا چه زمانی میتونم ادعای حیثیت رو این پرونده بزنم؟