در صورتی که قاضی دستور فک قفل منزل را داده باشد تکلیف وسایل مستاجر چه می شود؟

607 نمایشدستور تخلیه

سلام حکم تخلیه فوری صادر شده و مستاجر در مهلت یک هفته ای هنوز تخلیه نکرده و حضور ندارد و قاضی دستور فک قفل داده؛ حال من نمی خواهم مسئولیت اسباب مستاجر را بپذیرم چه باید بکنم؟

دکمه بازگشت به بالا