چگونه می توانم رفع توقیفی کارت سوخت ماشینم را بگیرم ؟

243 نمایشمبایعه نامه خودرو

سلام
 ماشین خودمو فروختم کارت سوختش در زاهدان شرکت نفت توقیف شده و مدت ۶ ماهه که جوابی نگرفتم و شخصی که ماشین خریده میخواد بره شکایت کنه
به جایی میرسه؟

دکمه بازگشت به بالا