آیا مغازه ای که در ندارد را می توان پلمپ نمود؟

164 نمایشممانعت از حق

با سلام
اگر مغازه ای در نداشته باشد آیا اصناف می تواند آنرا پلمپ کند اگر نتواند پلمپ کند آیا می تواند از طریق دیگری مانع از کسب و کار مغازه دار شود یا تنها راه آن پلمپ مغازه است؟

دکمه بازگشت به بالا
رزرو مشاوره با وکیل ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱