آیا یک فرد می تواند همزمان مدیر عامل چند شرکت باشد ؟

0 دیدگاه

سلام
 آیا کارمندان دولت می توانند عضو هیات مدیره شرکت باشند؟ سهامدار چطور و اینکه یک فرد می تواند همزمان مدیرعامل چند شرکت باشد؟

سلام و وقت بخیر 
با توجه به اصل 141 قانون اساسی کارمندان  دولت نمی توانند عضو هیئت مدیره شرکت ها باشند اما مانعی برای سهام دار بودن نیست ، یک فرد نمی تواند هم زمان مدیر عامل چند شرکت باشد .