آیا می توان نسبت به میزان مجازات معین شده اعتراض نمود؟

393 نمایشتخریب اموال

سلام
متهم به جرم تخریب با وجود تکرار باید مجزات ایشان سه سال و نه ماه می بود اما دادگاه بدوی دو ماه حبس و مدت دو سال آن را تعلیق نموده است.دادگاه تجدیدنظر که به تایید نظر تغییر نام یافته،نیز رای بدوی را تایید نمود.طرف سه ماه تمام با تخریب قفل درب حیاط زندگی  ما را فلج نمود اما در اصل هیچ مجازاتی نشد.

دکمه بازگشت به بالا