در صورتی که مستاجر حاضر به پرداخت مبلغ اجاره نباشد و تخلیه هم نکند موجر برای تخلیه وی از چه طریقی باید اقدام کند؟

274 نمایشدستور تخلیه

باسلام بنده یک باب مغازه به مبلغ 60 ودیعه و5 میلیون اجاره 5 ساله دادم که میبایست هر سال طبق تورم به اجاره بها اضافه شود که در پایان سال اول به علت تورم اجاره بها به ایشان اعلام گردم طبق نظر تمامی املاکان اطراف مغازه بنده 12 میلیون ماهانه اجاره اش میباشد و مشتری نیز دارد بنا به بند قید شده در قولنامه میبایست 1 ماه قبل به ایشان خبر داده ویک ماه اجاره نگرفته تا ایشان تخلیه کندیا اجاره 8 میلیون بدهد که انصاف را هم رعایت کرده باشم که ایشان همراه عده ای با قمه وچوب به منزل بنده که در مجاورت مغازه میباشد حمله ور و درب خانه را شکسته که چون بنده حضور نداشتم همسرم شکایتی برای ورود به عنف از ایشان در دادگاه جزایی نموده که در حال رسیدگی میباشد و ایشان از آن به بعد اجاره نداده حدود 7 ماه. حال بنده چگونه میتوانم مغازه را تخلیه فوری نمایم با تشکر

0

سلام در صورتی که این مورد تورم و افزایش قیمت  بابت تمدید قرارداد اجاره در قرارداد قید شده باشد و طبق آن مستاجر عمل نکند در صورتی که حق فسخ صراحتا قید شده باشد موجر می تواند فسخ کند در غیر این صورت چون قرارداد 5 ساله می باشد  می تواند دادخواست اجور معوقه بدهد. 

دکمه بازگشت به بالا