در سند ملکم پارکینگ قید نشده است ولی درمشاعات جای پارکینگ می باشد می توانم روی آن اقدام کنم؟

229 نمایشقرارداد خرید و فروش

یک دستگاه آپارتمان خریدم که سندی پارکینگ ندارد ولی جای پارک خودرو هست باتوجه به اینکه قدر السهم من یک دانگ زمین میباشد و بقیه واحدها تامین پارکینگ هستن میشود اقدام کنم ؟

0

سلام در صورتی که در سند ملک شما حق پارکینگی در نظر گرفته نشده باشد شما نمی توانید خودروی خود را در قسمت مشاعات پارک کنید . مگر اینکه با تمام همسایگان بر سر این موضوع به توافق رسیده باشید. 

دکمه بازگشت به بالا
رزرو مشاوره با وکیل ۸۷۱۳۲۷۷۷ - ۰۲۱