برای معافیت از سربازی چه اقدامی می توانم انجام دهم؟

207 نمایشجرایم نیروهای مسلح

برای معافیت سربازی از چه روشی می توانم استفاده کنم ؟

دکمه بازگشت به بالا
رزرو مشاوره با وکیل ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱