سرقفلی بعد از 50 سال به مستاجر تعلق میگیرد؟

345 نمایشحق سرقفلی

مغازه ایی به مدت 50 سال در رهن و اجاره شخصی میباشد 1) ایا سرقفلی شامل حال آن میشود؟
2) آیا می توان افزایش کرایه محل داد؟

دکمه بازگشت به بالا