درخواست طلاق توافقی دادیم آیا همسرم این حق را دارد من را از من بیرون کند؟

298 نمایشطلاق توافقی

۱۶ ساله زندگی میکنیم ۲تابچه داریم ،از اول ازدواج خانمم همش دنبال حرف و بگو مگو بود تا اینکه من یه آپارتمان به نامش کردم و از اون به بعد بیشترجروبحث میکرد،دراخرازپارسال گفت جدا شویم توافقی خونه و ماشین که به نامم کردی بجای مهریه و دوتا بچه ها را هم بده،بعداز چند روز دعوا راه انداخت ،ومن را مجبور کرد از خونه بیرون بروم،خلاصه برای طلاق توافقی اقدام کردیم،وبعد مشاوره ها پرونده به دادگاه رفته،الان هم یک ماهه که مرا از خونه بیرون کرده است . 

0

سلام چون منزل به نام وی می باشد ایشان می تواند برای بیرون کردن شما اقدام کند. بهتر است منزل و خودرویی که بابت مهریه به نام وی کردید در دفتر اسناد  این اقرار ثبت می کردید. 

دکمه بازگشت به بالا